• اعزام و پذیرش مسافر در 20 مسیر پروازی داخل کشور و 1 مسیر پروازی خارج از کشور

 

به شرح ذیل :

مسیرهای پروازی داخل کشور

مسیرهای پروازی خارج کشور

ردیف

مقصد

ردیف

مقصد

1

تهران

1

دبی

2

شیراز

 

 

3

مشهد

 

 

4

اصفهان

 

 

5

بندرعباس

 

 

6

کرمان

 

 

7

اهواز

 

 

8

تبریز

 

 

9

یزد

 

 

10

همدان

 

 

11

بوشهر

 

 

12

رشت

 

 

13

کرمانشاه

 

 

14

ساری

 

 

15

کاشان

 

 

16

گرگان

 

 

17

جم

 

 

18

عسلویه

 

 

19

ارومیه

 

 

20

سنندج

 

 

 
 

به پیشنهاد شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و مصوبه هیئت وزیران اساسنامه شرکت توسعه مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش در تاریخ 1393/11/15 تصویب شد و در این خصوص فعالیت شرکت از تاریخ 1395/05/01 آغاز و خالص ارزش دفتری دارائی ها و کارکنان مربوطه نیز از تاریخ فوق الذکر از شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش به این شرکت منتقل گردید.

در حال حاضر شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش جزء واحدهای فرعی سازمان منطقه آزاد کیش می باشد و مرکز اصلی شرکت در جزیره کیش، بلوار ایران، میدان خلیج فارس، مجتمع اداری پارس  واقع است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت مدیریت توسعه بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش می‌باشد.

لطفا چند لحظه صبر کنید

پیام

پیام

پیام

پیام

Top